Home / Election / विकासमा छलाङः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट के–के गरे र के गर्दैछन् राजु खनालले (हेर्नुस्)

विकासमा छलाङः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट के–के गरे र के गर्दैछन् राजु खनालले (हेर्नुस्)

घोराही, ११ मंसीर

खण्ड(ख
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम
क्रसं. नपा÷गाविस योजनाको नाम अनुदान रकम
१ नारायणपुर सिद्धरत्ननाथ क्याम्पस १००००००।००
विद्यालय भौतिक सुधार तर्फ
१ त्रिपुर प्रावि गर्जे हापुर १००००००।००
२ त्रिपुर निमावि दुन्द्रा २००००००।००
३ त्रिपुर सरस्वती वालकल्याण प्रावि माराकोट २००००००।००
४ त्रिपुर निमावि अम्राइ २००००००।००
५ त्रिपुर नरदेवी मावि ढिकपुर २००००००।००
विद्यालय पुस्तकालय तथा ल्याव विज्ञान सामग्री
१ घोनपा पपउमावि भरतपुर दाङ ४००००००।००
२ नारायणपुर रत्ननाथ उमावि नारायणपुर २००००००।००
३ घोनपा सर्वोदय पुस्तकालय २००००००।००
विद्यालयभोतिकसुधारतर्फ
१ घोनपा बालविकास मावि ४००००००।००
२ घोनपा गोरक्ष रत्ननाथ मावि चौघेरा ५००००००।००
३ घोनपा प्रावि बालमन्दिर घोराही २००००००।००
४ घोराही वडा नम्वर ७,८र ९मा खानेपानी वोरीङ निर्माण १२०००००।००
सडक स्तर उन्नती
१ घोनपा घोराही ६ मसिना सडक १२०००००।००
२ घोनपा घोराही ७ मौलाकोट सडक ३०००००।००
३ घोनपा चौघेरा मन्दिर र भवरेटोल जानेवाटोमा कल्भट निर्माण ३०००००।००
सडक स्तरउन्ती
१ त्रिपुर त्रिवेणी मछाइ कटुकी दुन्द्रा सडक ५०००००।००
२ त्रिपुर ५ चाँगु प्रावि वनघुस्रा पिपलवोट ओइनरे खोलामा कल्भर्ट ४०००००।००
३ त्रिपुर जुराकुलो मर्मत हापुर सौडियार चैनपुर देखि जन्द्रागाँउ सडक १००००००।००
सिँचाइ
१ धर्ना धर्ना ठुलोपाल डिपबोरीङ ६०००००।००
भैसापथ्रा पाइप वोरीङ वडा नम्वर ६ ३०००००।००
सारस्वती खोलामा कल्भर्ट वडा नम्वर ७ ३,०००००।००
सडक तर्फ
१ घोराी ११ सिद्धरत्ननाथ टोल तारपुन्ज टोल पक्की नाला तथा स्तर उन्नती १००००००।००
२ घोराही ११ ह्वमपाइ तार जाली १००००००।००
३ घोराही ७ शहिद मार्ग देखि मौलाकोट लाहापे सडक १००००००।००
४ घोराही २ गुलरीया ढाडोवाटो देखि पनौरा सम्म स्तर वृद्धि १००००००।००
५ घानपा कल्भर्ट निर्माण तथा मर्मत घोराही ८ फत्तेजिसीको घर नजिक कल्भर्ट दुधे सोता कल्भर्ट १३०००००।००
६ त्रिपुर घोराही तुलसीपुर सडकको त्रिपुर वुधौरा चौक देखि वुधौरा सौडिायर जलौरा वरको रुख देखि वड्का वड्की सडकको स्तर उन्नती १५०००००।००
७ त्रिपुर नारायणपुर संयुक्त चौक देखि वि पि वाटीका हुदै सिद्धरत्ननाथ जानेवाटो पक्की नाला तथा सडक स्तर वृद्धि १००००००।००
८ त्रिपुर नपा कल्भर्ट निर्माण तथा तथामर्मत त्रिपुर ११ ज्ञानेन्द्र भण्डारीको घर देखि अमृता सिजवालको घर जाने खोलामा झमरे सोतामा कल्भर्ट १००००००।००
९ त्रिपुर ६ सिस्नेरी माराकोट घगुते हुदै च्यान गैरा सडक १००००००।००
१० त्रिपुर ६ गुर्जे सडक हुदै वसन्तपुर डवलपुर कृष्णपुर साहीपुर हुदै सुनडवरी सम्म सडक स्तर वृद्धि १००००००।००
११ त्रिपुर ९ रतनपुर गोपिलाल रोकाको घर देखि पुर्व भएर खोली विजौरी डाँडा मेघराज पुरीको घर देखि विजौरी डाँडा सम्म स्तर वृद्धि १००००००।००
१२ त्रिपुर ८ अधुरो कल्भर्ट निर्माण वुका खोला वनघुस्रा गणेशपुरमा कल्भर्ट शिवपुरप्रावि देखि श्रीधर गिरीको घर हुदै सरश्वता वलीको घर सम्म सडक स्तर वृद्धि १००००००।००
१३ त्रिपुर १० अधुरो कल्भर्ट निर्माण गर्जे सोता भेरी सोतामा १००००००।००
१४ त्रिपुर ५ झुम्केटारी मिकौवा अवलडाँडा मजगै देखि बनघुस्रा हुदै अवलडाँडा सडक झुम्केटारी हुदै ठुटेटारीको विचमा हरी स्वतामा कल्भर्ट १००००००।००
१५ धर्ना सौडियार कल्भर्ट निर्माण मर्मत धर्ना गाविस सिमरेवा खोलामा कल्टर्भ जिम्माल टोलमा कल्भर्ट गल्लीटोलमा कल्भर्ट सौडियार ३ चोरगाँउ वचाह स्यानी वैरही सोता सिचाइ १२०००००।००
१६ सौडिायर ३ सुन्दर टोल देखि सरैया तल्लो दामोदर सडक गुलरीया टोल खलियान झिङनी वाबास लमडरुवा डाँडा सम्म सडक स्तर उन्नती १००००००।००
सिचाइ तर्फ
१ घोराही १० सयपत्री महिला कृषी समुह ढोडेनीमा अधुरो लिफ्ट सिचाइ विद्युत २४०४०५।उ.स.७३४५९५।१००००००।००
२ घोराही सिचाइका लागि पाइप खरिद आम्विकेश्वरी महिला टमाटर खेति समुह सौडियार ९ सिसहनिया १००००००।००
३ धर्ना त्रिपुर नपा सिचाइको लागि मोटर तथा पाइप खरिद धर्ना ९ रन्जेमन्नाने लिफ्ट सिचाइ धर्ना७ तारा वलीको घर देखि उत्तर तिरको खेतमा सिचाइ त्रिपुर ५ पलाँसेपुर दलित वस्ती त्रिपुर १० लिफ्ट सिचाइ ००००००।००
भवन पार्क
१ घोनपा घोनपा १० त्रिभुवन पार्क भौतिक पुर्वाधार विकास ४००००००।००
२ घोनपा ६ कटुवा खोला शवदाह गृह भौतिक पुर्वाधार विकास १००००००।००
३ घोनपा ६ वौद्ध गुम्वा भौतिक पुर्वाधार विकास १००००००।००
४ घोनपा २ कर्जाही थारु गाउँको सग्रालय तथा ठाँटी निर्माण १००००००।००
५ घोनपा बन महासंघको अधुरो भवन निर्माण १००००००।००
६ घोनपा ११ पनन्जली योग भवन निर्माण १००००००।००
७ घोराही १० व्लड वैक अधुरो भवन निर्माण ७०००००।००
८ घानपा चेतना महिला प्रावि भौतिक पुर्वाधार तथा फर्निचर निर्माण ७०००००।००
९ घोनपा घोराही १० गणेश मन्दिर टोल नाला ३५००००।००
१० घोनपा काठेकोहलो सरस्वती स्कुलअगाडी नाला निर्माण ४५००००।००
११ घोनपा घोराही ६ फुर्सेखाली ख टोलमा नाला निर्माण ५०००००।००
१२ घोनपा पत्रकार महासंघ भवन भौतिक सुधार,रझेना अधुरो सभा गृह निर्माण ११००००।००
१३ घोनपा त्रिभुवन नगर जेसिज पुस्तकालय भवन निर्माण ७००००।००
१४ त्रिपुर नारायणपुर खानेपानी १००००००।००
१५ त्रिपुर वडा नम्वर ११ देखि १३ सम्म जोड्ने मिलडाँडा लरैना सोतामा अधुरो कल्भर्ट ८०००००।०० निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
१६ सौडियार सौडियार कम्दा जोड्ने सडक १३००००।०० घोराही ३ हरीद्धारा खानेपानी योजना १५०००००।००
सुक्रवार पुरानो गल्ली सुमन चौधरीको घर नजिक कल्भर्ट ५ लाख ४००००००।०० घोराही २ खेलकुद मैदान १००००००।००
जवरपुर ५ घुस्रा देखि ववै नदि सम्म सडक ४ लाख १३००००।००
१७ सौडायर सौडियार ४ वचाह सडक स्तरवृद्धि ४००००।००
वैराही खोलामा ह्मपाइप खरीद ५०००००।००
१८ त्रिपुर वडा नम्वर १३ भगवार १ पट्टे जाने जोड्ने कल्भर्ट तथा सडक ८००००।००
१९ त्रिपुर १३ सानु रक्सैया सोतामा कल्भर्ट ४०००००।००
२० त्रिपुर दुन्द्रा स्कुलअधुरो भवन ७०००००।००
२१ धर्ना धर्ना ठुलापाल अधुरो डिप वोरीङ ७०००००।००
पाइप विस्तार १२००००।००
धर्ना २ र ३ सिस्वानी र सिसपुर जोड्ने खोलामा कल्भर्ट १२००००।००
२२ त्रिपुर त्रिपुर ११ दुन्द्र देखि पुर्व जाने वाटोमा कल्भर्ट ४०००००।००
त्रिपुर १ जनजागृति मावि लमडरुवा भौ.सु ९०००००।००

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरर्गत क्षेत्र नम्वर ३ दाङमा संचालन हुने योजनाहरुको विवरण २०७४÷०७५
क्र.सं योजनाको नाम ठेगाना बजेट
१ राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा आइ सीय यू सञ्चालन गर्न टष्ट निर्माण गर्न घो.उ.म.न.पा.१५ रु ४० लाख
२ घोराही १६ वयरवटूवा ध्रुव नारायण चौधरीको घरदेखि दक्षिणतिर सोतामा कल्भर्ट तथा वाटो निर्माण घो.उ.म.न.पा.१६ रु १० लाख
३ घोराही १० सौडिकुलादेखि वेलुवा जोड्ने सडक कालीप्रसाद चौधरीको घर नेर सौडिकुलामा कल्भर्ट निर्माण घो.उ.म.न.पा.१० रु १० लाख
४ घोराही १२ टिकरी देखि बालेटोल अवलडाँडा खैरी जोड्ने सडक घो.उ.म.न.पा.१२ रु १० लाख
५ घोराही ९ चैनपुर देखि एकलघरुवा कर्मटुवा आन्द्राभरैया सम्म जोड्ने सडक घो.उ.म.न.पा.९ रु १० लाख
६ घोराही १६ जेष्ठनागरीक सरोकार केन्द्र वृद्धाश्रममा शान्तिपार्क तथा जलाशय निर्माण घो.उ.म.न.पा.१६ रु १० लाख
७ घोराही ५ धारापानी ढुङढेधारामा कल्भर्ट घो.उ.म.न.पा.१५ रु १० लाख
८ घोराही रतनपुर चौक हुदै गुज्रेखोला अर्घु लमडरुवा ठटौलीहुदै धैरेनी जोड्ने सडक घोराही रु १० लाख
९ घोराही ११ चाघु देखि टाडी जोडने सडकको झिगटीकुला चाँघु पुरानो गाउ देखि दक्षिणवाट उकाली डाडा जोड्ने सडकको झिझिरी कुलामा कल्भर्ट घो.उ.म.न.पा.११ रु १० लाख
१० घोराही जलौरा चोकदेखि उत्तर तानसेन मार्ग पक्की नाला घो.उ.म.न.पा.१० रु १० लाख
११ घोराही १५ थारु गाउँ मक्कीनाला सेलेप निर्माण घो.उ.म.न.पा.१५ रु १० लाख
१२ घोराही १५ एकान्त टोलमा पक्की नाला निर्माण घो.उ.म.न.पा.१५ रु १० लाख
१३ घोराही १५ उन्नती नगर टोल पक्की नाला घो.उ.म.न.पा.१५ रु १० लाख
१४ घोराही १७ डवरी कुलो सिचाइ योजना घो.उ.म.न.पा.१७ रु १० लाख
१५ कलमघारी चोकनेर पाटीपौवा धर्मशाला तथा खानेपानी निर्माण घो.उ.म.न.पा.१३ रु १० लाख
१६ घोराही ८ दुन्द्रा स्कुलनेर र अमृता सिजवालको घरनेर कल्भर्ट घो.उ.म.न.पा.८ रु १० लाख
१७ घोराही ७ डवरावेलहरी हर्निया इन्द्रकामारको घरनेर खङग्रासोता र डवरा सिंचाइकुला पक्की गर्न घो.उ.म.न.पा.७ रु १२ लाख
१८ लखन थापा पार्कको अधुरो कार्य सम्पन्न घो.उ.म.न.पा.१४ रु १५ लाख
१९ दुन्द्रा निमावि भवन निर्माण घो.उ.म.न.पा.८ रु १० लाख
२० सर्वोदय पुस्तकालय घो.उ.म.न.पा.१५ रु १ लाख
२१ कटुवा खोला सवदहन तटवन्ध निर्माण घो.उ.म.न.पा.१८ रु १० लाख
२२ चोरगाउँ वचाह जोडने बौरही खोलामा पुल कल्भर्ट निर्माण घो.उ.म.न.पा.६ रु १२ लाख
२३ मावि रझेना भवन निर्माण घो.उ.म.न.पा.१८ रु १५ लाख
२४ घोरदौरमा खानेपानी निर्माण घो.उ.म.न.पा.१८ रु १० लाख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*