Home / Election / स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ दाङ जिल्लाको मतपरिणाम

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ दाङ जिल्लाको मतपरिणाम

 


स्थानिय तह निर्वाचन २०७४ (दाङ जिल्लाको मतपरिणाम)


००००

००००

००००


अन्य

००००
अध्यक्ष/प्रमुख बिजयी अध्यक्ष/प्रमुख बिजयी अध्यक्ष/प्रमुख बिजयी अध्यक्ष/प्रमुख बिजयी

अग्रता अग्रता अग्रता अग्रता

 

मतपरिणाम सम्बन्धी विस्तृत  विवरण>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*