Home / Feature Breaking news / दाङमा कक्षा १२ को परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई खोप लगाईने

दाङमा कक्षा १२ को परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई खोप लगाईने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*